Business cooperation


Regional

Exclusive

Distributor

.Regional

pricing

power

.Level II

Exclusive

Authorization

.Sales

Return

Point

.Regional

Exclusiveness

.Strict

market

protection

First

batch

purchase

Project

Authorization

of Project

Reporting

No requirementSales network


Augfu Sales Representative
Augfu After-sales Service Points◼︎Augfu Authorized Distributor


Shanghai
◼︎
Guangzhou
◼︎
Chongqing
◼︎
Shenzhen
◼︎
Tianjin
◼︎
Suzhou
◼︎
Nanjing
◼︎
Wuxi
◼︎
Nantong
◼︎
Chengdu
◼︎
Qingdao
◼︎
Hangzhou
◼︎
Ninbo
◼︎
Wuhan
◼︎
Changsha
◼︎
Xian
◼︎
Jinan
◼︎
Fuzhou
◼︎
Xiamen
◼︎
Zhengzhou
◼︎
Luoyang

◼︎
Liuzhou

◼︎
Nannin

◼︎
Nanchang

◼︎
Hefei

◼︎
Shijiazhuang

◼︎
Taiyuan

◼︎
Dalian

◼︎
Guiyang

◼︎
Harbin
◼︎
Shenyang
◼︎
Changchun
◼︎
Kunming
◼︎
Lanzhou
◼︎